Descripción del proyecto

El trànsit de l’Eixample, el més nociu de Barcelona.

Barcelona supera un 30% els límits de contaminació de l’aire que marca l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Els carrers amb més trànsit i encaixonats pels edificis estan més exposats a la pol·lució. La concentració de les partícules en suspensió més nocives no hauria de superar els 10 micrograms per metre cúbic, segons l’OMS. Per al diòxid de nitrogen el valor màxim és 40 micrograms per metre cúbic. La mitjana de Barcelona és de 16,6. El mapa mostra el grau d’exposició, carrer per carrer. El càlcul prové del Projecte ESCAPE i forma part d’un estudi d’ISGlobal en què també s’ha mesurat el soroll, la calor i la manca d’espais verds de Barcelona. L’estudi, liderat per Natalie Mueller, conclou que un disseny urbà millor podria evitar 3.000 morts a l’any.

 

https://interactius.ara.cat/contaminacio-atmosferica-barcelona-qualitat-aire