Que fem

Treballem com a col·lectiu de referència, generador de coneixement, per contribuir al desenvolupament d’una cultura organizacional promotora de salut, de benestar i d’eficiència, harmonitzant interessos d’empresa, de treballadors i de la societat en general. Compartim les nostres espirals del coneixement per ampliar-les i enriquir-les, gaudint amb això per estar així en condicions de poder ajudar de la millor manera possible. Per a això:

Realitzem activitats d’assessorament, de recerca, de formació/difusió per a la promoció i desenvolupament dels principis en què es fonamenta el nostre Model, amb la finalitat de facilitar els processos de canvi d’acord a les necessitats detectades.

Ajudem a difondre bones pràctiques empresarials en matèria de salut i sostenibilitat en coherència als principis de l’Associació, promovent /col·laborant al reconeixement públic de les millors accions.

Cuidem d’incrementar les nostres competències i les dels professionals dels àmbits de gestió de Persones, Responsabilitat Social, Prevenció, Qualitat, Medi ambient, Igualtat, Innovació i àrees afins, a fi de desenvolupar destreses per a la conducció i consolidació de processos de canvi reeixits en les organitzacions.

Recolzem en especial a les pimes i a les empreses d’economia social i solidària, perquè posin en valor a les persones i les seves condicions de treball, millorant el seu sistema de gestió empresarial per ser saludables, sostenibles i competitives. Creiem que les grans empreses haguessin d’assumir responsabilitat social amb les petites i les microempreses per la seva falta de recursos.