La ciutat de Barcelona podria evitar cada any el 13% de la seva càrrega de malaltia si es complissin les recomanacions internacionals d’activitat física i exposició a la contaminació de l’aire, el soroll, la calor i l’accés als espais verds. D’entre tots aquests factors, el soroll procedent del trànsit és el que provoca més malaltia, per sobre de la manca d’activitat física i la contaminació atmosfèrica.

Aquestes són les principals conclusions d’un nou estudi d’ISGlobal, centre impulsat per la Fundació Bancària ”la Caixa”, que ha estimat, per primera vegada, la càrrega de malaltia provocada per la planificació urbana i del transport a Barcelona.

https://www.isglobal.org/ca/new/-/asset_publisher/JZ9fGljXnWpI/content/el-ruido-del-trafico-provoca-tanta-enfermedad-como-la-contaminacion-atmosferica