El dia 3 d’abril de 2019 es celebrà a la seu dels EIC (Enginyers Ind. de Catalunya) a Barcelona, una jornada coorganitzada amb MIESES GLOBAL per debatre noves estratègies formatives de directius que facilitin l’aprenentatge en valors i actituds mitjançant el joc, també anomenat en un marc més ampli, la “gamificació”. Llum Llosa donà la benvinguda en representació del EIC.

La sessió es basà en les experiències docents de dos socis d’aquest Moviment amb una dilatada trajectòria professional: Manel Fernàndez, i Oscar Dalmau, que foren exposades de manera molt pràctica i interioritzades ràpidament pels 45 participants a la sessió. Tot seguit, a part del debat generat, s’inclogueren altres experiències docents com les aplicades per les empreses associades Prevencontrol y GA-Consultores, líders al país en el desenvolupament de sistemes digitalitzats per l’aprenentatge, molts d’ells també fonamentats en la “gamificació”. La sessió fou moderada per Francisco Martinez-Losa de Auto Control & Estrés i responsable de Formació de MIESES GLOBAL.

Es posà en evidencia el fracàs dels processos formatius convencionals basats en la transmissió vertical de coneixements y habilitats. Per altra banda, es destacaren les grans possibilitats que ofereix la digitalització, tant en l’intercanvi de informació i coneixements com en la d’adquisició d’habilitats en l’autoaprenentatge. També es posà de manifest que sols amb processos participatius basats en el diàleg es pot aconseguir la eficàcia buscada. En aquest sentit, està demostrat que l’estudi de casos sobre problemes concrets facilita enormement l’anàlisi conjunt del seu origen i el consens per trobar les millors solucions. I en aquesta mateixa línia, la aplicació del joc en los processos formatius s’està convertint en una rica estratègia participativa que al mateix temps es divertida i té un alt valor pedagògic. Tot i que la diversió en el joc d’aprenentatge sorgeix no del propi joc sino de l’estat emocional del participant en una situació de “fluxe” per assolir reptes en un entorn participatiu basat en la cooperació – competència.

 

JOC SERIOS PER A EQUIPS DIRECTIUS: LEGO© SERIOUS PLAY™ (LSP)
Aquesta metodologia fou exposada per Manel Fernández. Es utilitzada per a l’exploració i la gestió de problemes i desafiaments a través d’un procés de “Estratègia en Temps Real”. Facilita el pensament, la comunicació i la resolució de problemes tant en organitzacions i equips com a nivell individual. Es va desenvolupar a principis dels anys 2000 amb l’objectiu d’ajudar a desenvolupar estratègies d’empreses i organitzacions innovadores i alhora capaces d’adaptar-se a un entorn canviant. L’apliquen centenars d’organitzacions a tot el món amb propòsits molt variats. LSP és una eina de comunicació tridimensional capaç de generar perspectives comunes, literalment construïdes per tots els participants. Dispara la creativitat col·lectiva en recórrer no només al coneixement conscient sinó, a més, al pensament metafòric i la imaginació. Aquest mètode es basa principalment en dos valors:

 • Les persones són l’element clau de l’èxit de les organitzacions.
 • Les estratègies són un procés viu en el qual els participants poden involucrar-se, en lloc de ser idees o conceptes expressats en documents.

A partir d’aquestes dues premisses, els creadors van desenvolupar una metodologia recolzada per la neurociència, la psicologia i les ciències del comportament humà.

Per què utilitzar el mètode Lego© Serious Play™?

La resposta a aquesta pregunta es fonamenta en el concepte que sabem molt més del que creiem saber. Només articulant el que sabem i el que podem imaginar podrem treballar de manera intencional per a canviar el nostre món en la forma en què ens agradaria fer-ho.

LSP funciona perquè constitueix una forma eficient d’aprofitar al màxim els coneixements presents d’una persona o equip de treball. És una eina especialment adaptada per recolzar processos estratègics de decisió en els quals no només hi ha diferents punts de vista, sinó que a més cal construir un futur nou, diferent de l’actual. Representa un marc de treball i de comunicació tridimensional capaç de generar perspectives comunes, literalment construïdes per tots els participants, alhora que dispara la creativitat col·lectiva en recórrer no només al coneixement conscient sinó, a més, al pensament metafòric i la imaginació.

Què podem aconseguir amb un taller LSP per a equips directius?

 • Anàlisi i diagnòstic dels Equips Directius
 • Definir el nivell d’implicació, motivació i cohesió
 • Integrar de forma definitiva les diferents àrees de responsabilitat
 • Proporcionar sentit de pertinença, seguretat, compromís i cooperació.
 • Visualitzar la situació actual i la situació de futur de les diferents àrees de responsabilitat
 • Estimular la creació de noves idees de funcionament
 • Millorar la comunicació efectiva
 • Definir la Missió i els valors d’una organització
 • Definir una estratègia conjunta i consensuada d’actuació.

En un temps relativament curt un grup o equip podrà tenir una direcció clara i compartida amb persones que estan alineades i compromeses. Per altra banda, les seves idees tindran un impacte real sobre el seu treball i sobre l’elecció de determinades accions donat que apareixen “insights” significatius i de gran valor per al futur.

“En un workshop amb LEGO fem VISIBLE, allò que és INVISIBLE”

Sobre el ponent:
Manel Fernandez Jaria, apassionat del desenvolupament personal i organitzacional, imparteix conferències i seminaris en empreses que volen construir entorns de treball més segurs, saludables i generadors de benestar. Psicopedagog, Professor, Llicenciat en Humanitats, Tècnic en PRL. És professor a la UOC en Gestió de Persones. Facilitador certificat de la metodologia Lego© Serious Play™ i expert en Intel·ligència Emocional per les Organitzacions. Acaba de publicar el llibre “Trabaja en modo actitud” (Edit. Mestas). Es soci de MIESES GLOBAL.

www.manelfernandezjaria.com
info@manelfernandezjaria.com

 

JOC DE CARTES BASADES EN VALORS. UNIÓ CONSORCI FORMACIÓ I UNIVERSITAT DE MANRESA

Aquesta metodologia fou exposada per Oscar Dalmau, que ha estat desenvolupada pel seu equip d’Unió Consorci Formació i de la Universitat de Manresa, de la que es responsable de formació continua.

Es tracta d’un joc de cartes sobre competències i habilitats directives. El joc presenta moltes variants en la seva aplicació, moltes dinàmiques (associades a cada carta i cada pal) i moltes possibilitats de joc (individuals, col·laboratives, competitives). En una d’elles, es tracta de resoldre en grup i de la millor manera possible una situació plantejada, com un repte a assolir. El grup format per un màxim de 5 persones ha de seleccionar les millors cartes i prioritzar-les per poder definir finalment amb 6 cartes l’estratègia que s’hauria de seguir en la resolució del repte establert.

Cada grup de jugadors dins la sala pot assolir el mateix repte o diferents proposats. Si és el mateix repte, amb posterioritat pot haver una dinàmica comparativa per veure si el criteri ha estat comú i compartit (majoritàriament mai és i així i això genera un debat i una reflexió molt enriquidora). Si es tracta de diferents reptes, amb posterioritat cada grup podria compartir repte i resolució a la resta de grups per compartir també i consensuar-ne resultats. El guanyador es aquell grup que ha fet una millor defensa oral del pla a seguir (storytelling), sent els propis grups els que determinen qui deu ser el grup guanyador. També pot mostrar-se i comparar-se el criteri dels propis grups, amb els criteris d’un grup d’experts que prèviament hagin determinat quines són les millors cartes per jugar davant d’aquell repte (això permet comparar respostes del grup amb respostes dels experts i poder comparar i reflexionar sobre les concordances o les diferències.

És un joc d’anàlisi i reflexió directiva en acció, que facilita molt, generar un llenguatge compartit i una comprensió sobre l’abast i la diferenciació de cada carta. El joc està format per 8 grups de cartes diferents sobre: Individual, Persones, Equips, Organització, Lideratge, Comunicació, Habilitats (socials) i Entorn, i s’hi acompanyen 2 factors multiplicadors com són les Actituds i els Valors, i 2 comodins. Tant els factors com els comodins s’utilitzen en diferents dinàmiques.

Sobre el ponent
Oscar Dalmau es Gerent d’Unió Consorci Formació. Director del Centre Internacional de Formació Contínua de la Fundació Universitària del Bages (Campus Manresa de la UVic-UCC). Direcció d’Empreses de Serveis, ESADE. MBA en Administració i Direcció d’Empreses (UPC). Postgraus en Gestió i Producció de Materials Multimèdia, i en Gestió de la Formació Contínua en les Organitzacions (Les Heures-UB). Autor i coautor de diferents publicacions relacionades amb formació contínua: “Formación y desarrollo del talento”, (Ed. FUB -Fundació Univ. del Bages), “Conceptes i Models d’Innovació a 22@Network” (Ed. UOC), “Nuevas estrategias formatives para las organizaciones” (Ed. Wolters Kluwer), “La formación online: una mirada integral sobre e-learning, b-learning (Ed. Graó)… Es soci de MIESES GLOBAL.