LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC AL DELTA DE L’EBRE: MESURES D’ADAPTACIÓ I MITIGACIÓ

El Delta de l’Ebre és una zona humida de gran importància internacional i es considera un dels sistemes costaners del Mediterrani més vulnerables al canvi climàtic. Actualment, el delta pateix una pèrdua de zones humides i arrossars degut a la regressió de la costa, causada per la falta de sediments fluvials. Aquest problema s’accentua per la pèrdua d’elevació del delta, motivada per la pujada del nivell del mar i la subsidència. La regressió de la costa i la pèrdua d’elevació només poden ser compensades a llarg termini amb mesures d’adaptació, emprant tècniques d’enginyeria ecològica de caràcter innovador. Aquestes mesures d’adaptació cal combinar-les amb mesures de mitigació destinades a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i augmentar l’estoc de carboni als arrossars i aiguamolls. El projecte LIFE EBRO-ADMICLIM ha permès desenvolupar i aplicar noves estratègies d’adaptació i mitigació al delta que es debatran en aquesta jornada.

Informació Jornada 28 de Maig – La lluita contra el canvi climàtic al Delta de l’Ebre: Mesures d’adaptació i mitigació